23.4.2009/966 HFD:2009:42

Mervärdesskatt - Rörelse - Skattskyldighet - Myndighetsverksamhet - Offentligrättsligt samfund - Samarbete mellan kommuner

Två kommuner hade slutit ett samarbetsavtal om produktion av kommunala tjänster. Förutom tjänsteproduktionen skötte kommunerna även myndighetsuppgifterna åt varandra och fattade till en del även besluten för varandras räkning. Tjänsterna producerades genom ett sådant samarbete mellan kommuner som föreskrivs i 2 och 76 § i kommunallagen. Eftersom det inte ansågs att kommunerna i form av rörelse åt varandra producerade de tjänster som definierades i samarbetsavtalet, skulle de inte betala mervärdesskatt för tjänsterna.

Förhandsavgörande för tiden 15.11.2006-31.12.2007

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 6 § 1 mom.
Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 4.1, 4.2 och 4.5
Rådets direktiv (2006/112/EG) om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 9 och 13.1
Europeiska gemenskapernas domstols domar i målen C-288/07 (Isle of Wight Council m.fl.),
C-369/04 (Hutchison 3G UK m.fl.), C-284/04 (T-Mobile Austria m.fl.), C-430/04 (Feuerbestattungsverein Halle m.fl.) samt 231/87 och 129/88 (Commune di Carpaneto Piacentino m.fl.)
Kommunallagen 2 och 76 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.