21.4.2009/950 HFD:2009:41

Kommunalärende - Tjänsteinnehavare - Uppsägning - Återtagning av uppsägning

A hade 10.11.2006 från 15.1.2007 sagt upp sig från sin tjänst som bildningsdirektör i en kommun. Därefter hade A återtagit sin uppsägning med ett brev som kommunstyrelsen hade fått 8.1.2007. Kommunstyrelsen hade 8.1.2007 med stöd av 11 § i kommunens förvaltningsstadga och i enlighet med A:s meddelande om uppsägning beslutat bevilja A avsked från tjänsten som bildningsdirektör. Kommunstyrelsen, som hade fått del av A:s meddelande om uppsägning 10.11.2006, hade 8.1.2007, när kommunstyrelsen behandlade ärendet, även varit informerad om att A hade återtagit sin uppsägning.

A har haft rätt att säga upp sig från sin tjänst med iakttagande av uppsägningstid. En uppsägning träder i kraft när arbetsgivaren får del av den. Det beviljande av avsked som nämndes i kommunens förvaltningsstadga innebar således de facto endast att vederbörande organ antecknade uppsägningen till kännedom. Med sitt beslut hade kommunstyrelsen inte på ett bindande sätt avgjort om A:s tjänsteförhållande avslutades eller fortsatte. På motsvarande sätt hade A inte på ett för kommunen bindande sätt kunnat återta sin uppsägning, utan det hade hört till kommunens prövningsrätt att avgöra om återtagningen av uppsägningen skulle godtas eller inte. I enlighet med denna prövningsrätt hade kommunstyrelsen kunnat besluta att den inte godtar A:s återtagning av sin uppsägning, utan att A:s tjänsteförhållande avslutas på den grunden att han själv har sagt upp sig.

Mynämäki kommuns förvaltningsstadga 11 § (kommunfullmäktige 16.10.2006)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.