15.4.2009/909 HFD:2009:40

Besvär - Förvaltningstvistemål - Juridiskt bindande förvaltningsbeslut - Ändringssökande - Överenskommelse om fiske i Tana älv - Fiskeristadga - Ortsbo - Fiske - Fast bosättning

Lapplands TE-central hade meddelat A att den inte till honom kunde sälja ett sådant fisketillstånd för en i älvdalarna inom Tana älvs vattendrag fast bosatt person (ortsbo), som avses i den fiskeristadga om vilken bestäms i artikel 2 i överenskommelsen mellan Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde. A hade därefter i förvaltningsdomstolen yrkat att få ett beslut om att Lapplands TE-central var skyldig att till honom sälja ett fisketillstånd av ovan nämnd art.
Förvaltningsdomstolen hade behandlat A:s yrkande som förvaltningstvistemål. Enligt lagen hade TE-centralen dock varit behörig att på ett juridiskt bindande sätt avgöra om en person hade rätt att förvärva ett sådant fisketillstånd för ortsbor som grundar sig på ovan nämnda överenskommelse mellan Finland och Konungariket Norge. Förvaltningsdomstolen borde därför inte ha behandlat A:s yrkande som ett förvaltningstvistemål, utan såsom besvär över TE-centralens meddelande till A.

Förvaltningsprocesslagen 4 §, 5 § 1 mom., 7 § 2 mom. och 69 §
Förvaltningslagen 31, 44 och 45 §
Lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997) 6 §
Lagen om arbetskrafts- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer (796/2008) 12 §
Lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan 1 § (1197/1989)
Förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen och fiskeristadgan 1 § (1198/1989)
Överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde artikel 5 och 13
Fiskeristadgan för Tana älvs fiskeområde 2 §
Lagen om fiske 123 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.