1.4.2009/805 HFD:2009:35

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Afganistan - Kvotflykting - Annan anhörig - Fortsättning av fast familjegemenskap - Fullt beroende - Stat där någon vistas - Iran

En person som var medborgare i Afganistan hade 2004 som kvotflykting anlänt till Finland. Denna anknytningspersons myndiga dotter, dotterns minderåriga barn och personens brorsson kunde inte beviljas uppehållstillstånd för att fortsätta en fast familjegemenskap, då denna gemenskap mellan anknytningspersonen och dottern hade upphört senast när dottern år 2001 hade ingått äktenskap och bildat egen familj. Uppehållstillstånd kunde inte heller beviljas med hänvisning till familjeband, då sökandena inte kunde anses vara fullständigt beroende av den i Finland bosatta anknytningspersonen.

Utlänningslagen 37 § 1 mom. och 115 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.