31.3.2009/769 HFD:2009:33

Kommunalärende - Permittering - Undervisningspersonal - Lärare - Permitteringsanvisningar - Grundläggande utbildning - Gymnasieutbildning - Lagstiftning om grundläggande utbildning - Gymnasielagstiftning - Utredning av förutsättningar

Kommunstyrelsen i en kommun hade beslutat att under kalenderåret i 14 dagars tid permittera bland annat kommunens undervisningspersonal. Permitteringarna måste genomföras så, att rätten till grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, om vilken föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning och bestämmelser av lägre rang som har utfärdats med stöd av den och i gymnasielagen och bestämmelser av lägre rang som har utfärdats med stöd av den trots permitteringarna kunde tryggas så som föreskrivs i nämnda lagar och bestämmelser. Med hänsyn till de juridiska förutsättningarna för permittering, antalet arbetsdagar under permitteringstiden samt de preciserande anvisningar som utfärdats efter kommunstyrelsens beslut men innan permitteringarna inleddes samt de ändringar som gjorts i arbetsplanerna, ansågs kommunen tillräckligt ha utrett förutsättningarna att permittera undervisningspersonalen innan permitteringarna verkställdes. Beslutet var inte lagstridigt på det sätt som avses i 90 § i kommunallagen.

Finlands grundlag 2 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 22 §
Lagen om grundläggande utbildning 4 § 1 mom., 29 § 1 mom. och 30 § 1 och 2 mom.
Gymnasielagen 21 § 1 mom. och 22 § 1 mom.
Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.