27.3.2009/749 HFD:2009:32

Kommunalärende - Uppgift i arbetsavtalsförhållande - Val av person för en uppgift - Anställningsannons - Ansökningstid - Behörighet - Närvårdare

En stad hade lediganslagit en anställning med uppgifter för närvårdare i arbetsavtalsförhållande. Enligt den annons som publicerades om anställningen var behörighetskravet närvårdar- eller primärvårdarexamen. A, som hade sökt anställningen, hade inte uppfyllt behörighetskraven när den ansökningstid gick ut som staden i egenskap av arbetsgivare hade bestämt för ansökan. A blev inte vald. Även om staden trots den lagstiftning som reglerar en närvårdares arbetsavtalsförhållande hade kunnat välja att anställa A under den förutsättningen att arbetsförhållandet hade inletts först efter att A hade blivit behörig för tjänsten, hade staden dock såsom arbetsgivare haft rätt att förutsätta att sökandena hade tagit examen före ansökningstidens utgång.

Kommunallagen 90 § 2 mom.
Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 8 och 16 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.