27.3.2009/748 HFD:2009:31

Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Minderårig - Syskon - Individuell mänsklig orsak

Att en person som såsom minderårig kommit till Finland fortfarande var minderårig när uppehållstillstånd med stöd av 52 § 4 mom. i utlänningslagen söktes för ett minderårigt syskon, som ensam uppehöll sig utomlands, skulle inte ställas som villkor för beviljande av uppehållstillstånd.

Utlänningslagen 37 § 1 mom. samt 52 § 1 och 4 mom.
GrUU 4/2004 rd och FvUB 4/2004 rd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.