20.3.2009/645 HFD:2009:29

Medborgarskapsärende - Krav på språkkunskap - Hälsotillstånd - Depression - Posttraumatiskt stressyndrom

A, som var född år 1969, hade motiverat sin begäran om undantag från kravet på språkkunskap med omständigheter som gällde hans hälsotillstånd, men hade inte lagt fram utredning om att man på ett adekvat sätt hade försökt vårda hans sjukdom. Högsta förvaltningsdomstolen, som även tog hänsyn till A:s ålder, ansåg att det inte var oskäligt att fordra att A uppfyllde språkkunskapskravet.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.