20.3.2009/644 HFD:2009:28

Medborgarskapsärende - Språkkunskapskrav - Undantag - Dyslexi - Grundrättighetsbejakande tolkning

A var född 1947. Hans medborgarskapsansökan hade avslagits med hänvisning till bristande språkkunskap. När A dock aktivt hade försökt uppfylla språkkunskapskravet och han hade konstaterats lida av dyslexi, ansåg högsta förvaltningsdomstolen, som även tog hänsyn till A:s ålder och den omständigheten att hans muntliga språkkunskaper hade ansetts vara tillräckliga, att det vore oskäligt att kräva att A skulle uppfylla språkkraven.

Grundlagen 6 § 2 mom.
Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.