Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2008

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

28.2.2008/337 HFD:2008:12
Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplan - Bestämmelse i detaljplan - Anvisning om byggsätt - Förutsättningar för bygglov
21.2.2008/298 HFD:2008:11
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av teletjänst - Skattegrund - Vederlag - Pre paid -abonnemang - Påfyllningskort
20.2.2008/278 HFD:2008:10
Gruvlagen - Inmutning - Ett inmutningsområdes storlek - Fog för inmutningsansökan - Förmodad förekomst av gruvmineral - Utredning som skall biläggas ansökan - Naturskyddsobjekt
15.2.2008/237 HFD:2008:9
Naturvård - Naturvårdslagen - Åtgärdsförbud - Tillfälligt åtgärdsförbud - Rätt att föra talan - Anhängiggörande av ärende - Beslut som kan överklagas - Hur skydd av naturen genomförs
8.2.2008/181 HFD:2008:8
Kyrkligt ärende - Val av kyrkoherde - Valbarhet - Kvinnliga präster - Övertygelse - Jämlikhet
5.2.2008/163 HFD:2008:7
Domännamn - Återkallande av domännamn - Uppenbar avsikt att överlåta vidare - Lagring - Antal - Allmänt ord - Användning - Samarbetsplattform
5.2.2008/161 HFD:2008:6
Skattepliktig inkomst - Dividendinkomst - Serier av aktier som hör till olika aktieslag - Bolagsordning
5.2.2008/158 HFD:2008:5
Medborgarskapsärende - Identitet - Outredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Boendetidens början
30.1.2008/123 HFD:2008:4
Offentligrättsligt barnskydd - Verkställigheten i ett annat nordiskt land av ett beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet - Bryssel IIa- förordningen - Samarbete på privaträttens område inom Europeiska unionen
24.1.2008/63 HFD:2008:3
Undervisningsväsendet - Grundläggande utbildning - Specialundervisning - Besvärsförbud - Besvärsslag - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Besvärsmyndighet - Felaktig besvärsanvisning
24.1.2008/62 HFD:2008:2
Markanvändning och byggande - Undantag - Kompetens - Kommun - Regional miljöcentral
15.1.2008/33 HFD:2008:1
Kommunindelning - Förvaltningsbesvär - Särskilt vägande skäl - Helsingforsregionen
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.