Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2008

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

30.4.2008/989 HFD:2008:32
Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Rättelseförfarande - Rättelse - Jäv - Tjänsteman
30.4.2008/965 HFD:2008:31
Beskattning av personlig inkomst - Inkomst från Finland - Arbete som utförs i Finland - Periodisering av personlig inkomst - Skatteår för löneinkomst - Nettolön - Betalning av kvarskatt
30.4.2008/964 HFD:2008:30
Kommunalärende - Kommunal tjänsteinnehavare - Ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker
29.4.2008/963 HFD:2008:29
Planeringsbehovsavgörande - Undantag  - Användningsändamål - Villkorlig bygginskränkning - Behov av undantag - Förfarande - Rätt att bevilja undantag - Behov av bedömning som föreskrivs i 65 § i naturskyddslagen - Ridcenter
29.4.2008/962 HFD:2008:28
Barnskydd - Ersättning av kostnader - Tvist mellan kommuner - Ränta - Utkomststöd
25.4.2008/929 HFD:2008:27
Kommunalärende - Grundläggande utbildning - Elevupptagningsområde - Överklagbarhet - Beredning - Principbeslut
25.4.2008/928 HFD:2008:26
Penninginsamling - Insamlingssätt - Internet - Förenings verksamhetsområde
22.4.2008/882 HFD:2008:25
Grundlagens prioritet - Uppenbar strid med grundlagen - Grundläggande rättighet - Besvärsförbud - Statstjänsteman - Överföring av tjänst - Samtycke - Rättsskydd - Effektivt rättsmedel - Extraordinärt ändringssökande - Besvär
15.4.2008/777 HFD:2008:24
Kommunalärende - Initiativ - Kommuninvånare - Överklagbarhet - Beredning - Åtgärd
8.4.2008/719 HFD:2008:23
Källskatt - Begränsat skattskyldig dividendtagare - Dividend från annat än offentligt noterat bolag - Diskrimineringsförbudet
7.4.2008/688 HFD:2008:22
Kommunalärende - Socialdirektör - Behörighetskrav - Lämplig högre högskoleexamen - Teologie kandidatexamen - Ämneskombination
3.4.2008/670 HFD:2008:21
Utlänning - Internationellt skydd - Uteslutningsklausulen - Grovt icke-politiskt brott - Personligt ansvar - Grundad anledning till misstanke - Bevisvärdering
31.3.2008/624 HFD:2008:20
Besvärsrätt - Fångvård - Mathållning - Fastetidsföda - Ortodox - Grundläggande rättigheter - Religionsfrihet - Jämställdhet
19.3.2008/548 HFD:2008:19
Barnskydd - Förlängning av brådskande placering - Beslut som får överklagas
18.3.2008/546 HFD:2008:18
Arbetsgivares socialskyddsavgift - Avgiftsklass - Ny arbetsgivare - Fission
13.3.2008/489 HFD:2008:17
Lagen om friluftsliv - Friluftsliv - Placering - Plan för friluftsled - Olägenhet - Betydande olägenhet - Fastighet - Undvikande av olägenhet - Alternativ placering - Regional miljöcentral - Kommun - Fastställande av plan - Förvaltningsbeslut - Behörighet
7.3.2008/440 HFD:2008:16
Miljöskyddslagen - Hästhållning - Behov av tillstånd - Annan än tillståndspliktig verksamhet - Meddelande av enskild föreskrift - Förvaltningstvång - Tjänsteinnehavare - Kommunal miljöskyddsmyndighet - Behörighet
29.2.2008/369 HFD:2008:15
Överlåtelseskatt - Höjning av aktiekapital - Apport - Nyteckning - Fri rörlighet för kapital - Direktivet 69/335/EEG
29.2.2008/356 HFD:2008:14
Markanvändning och byggande - Generalplan - Detaljplan - Oskälighet - Totalbedömning - Trafikled - Gatuförbindelse
29.2.2008/355 HFD:2008:13
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Kommunfullmäktige - Rättelseuppmaning - Besvärsrätt - Förhållandet mellan rättelseuppmaning och besvär - Regional miljöcentral - Avvisande av besvär utan prövning
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.