Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2008

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

8.7.2008/1644 HFD:2008:52
Handlingsoffentlighet - Myndighet - Sammanslutning som utför offentligt uppdrag - Utövning av offentlig makt - Myndighetshandling - Enskild handling - Patientförsäkringscentralen
4.7.2008/1643 HFD:2008:51
Besvärsrätt - Part - Tillstånd enligt kemikalielagstiftningen - Hantering och lagring av farliga kemikalier - Risk för skada på person, miljö eller egendom - Betydelsen av annat tillstånd - Ytbehandlingsanläggning - Säkerhetsteknikcentralen
4.7.2008/1634 HFD:2008:50
Naturvård - Naturtyp - Skydd - Avgränsningsbeslut - Naturlig dunge av ädla lövträd
1.7.2008/1620 HFD:2008:49
Läkemedel - Specialersättning - Primär effektvariabel - Otillräcklig motivering - Jämlikhet
26.6.2008/1583 HFD:2008:48
Kommunalärende - Förtroendevald - Återkallande av uppdrag - Misstroende - Hörande
18.6.2008/1560 HFD:2008:47
Miljötillstånd - Tillståndsansökan - För tillståndsprövning behövlig utredning - Återförvisande av ärende för ny behandling - Motivering av beslut
18.6.2008/1547 HFD:2008:46
Bygglov - Besvärsrätt - Mittemot beläget område - Väsentlig påverkan
12.6.2008/1494 HFD:2008:45
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling - Hörande
12.6.2008/1493 HFD:2008:44
Extraordinärt ändringssökande - Försäkringsdomstolens beslut - Artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Hörande
12.6.2008/1489 HFD:2008:43
Skattskyldighet - Allmän skattskyldighet - I Finland bosatt person - Vistelse i Finland - Finsk medborgare - Återgång till allmän skattskyldighet
11.6.2008/1478 HFD:2008:42
Penninginsamling - Tillstånd till penninginsamling - Insamlingssymbol
6.6.2008/1402 HFD:2008:41
Sprängningsarbete - Laddare - Kompetensbrev - Återkallande - Lämplighet - Att idka rörelse och utöva yrke - Reglering på allmän nivå - Straff - Tingsrätts dom
5.6.2008/1382 HFD:2008:40
Kommunalärende - Kommuns behörighet att bedriva verksamhet - Statligt stöd - Samkommun - Yrkesläroanstalt - Tillstånd att hålla bilskola
3.6.2008/1360 HFD:2008:39
Markanvändning och byggande - Undantag - Behov av undantag - Planeringsbehov på strandområde - Särskild bestämmelse - Del av generalplan som grund för bygglov - RA-område - Ändring av användningsändamål - Fritidsbostad - Permanent boende - Bestämmelser i plan - Bygginskränkning i generalplan - Miljöcentrals behörighet - Kommunens behörighet - Förutsättningar för undantag
3.6.2008/1359 HFD:2008:38
Förvaltningsbesvär - Förvaltningstvist - Skyldighet att underhålla en gata - En regional miljöcentrals behörighet - Förvaltningstvång
29.5.2008/1321 HFD:2008:37
Markanvändnings- och bygglagen - Golfbana - Planeringsbehovsavgörande - Rätt att överklaga ett planeringsbehovsavgörande
26.5.2008/1268 HFD:2008:36
Kommunikation - Radiotillstånd - Trådlöst bredband - Grunder för beviljande av radiotillstånd - Beaktande av konkurrenssynpunkter
26.5.2008/1265 HFD:2008:35
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Att pröva besvär - Ersättande av beslut med nytt beslut - Rättelse - Föremål för besvär - Besvärstid
13.5.2008/1132 HFD:2008:34
Handlingars offentlighet - Rättegångshandling - Förvaltningsprocess - Parts identifieringsuppgifter - Förvaltningsdomstols diarium - Dokumentregister
8.5.2008/1074 HFD:2008:33
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Kommunikationsmarknadslagen - Tillträdesdirektivet 2002/19/EG - Förhandlingsplikt - Sammankoppling - Kommunikationsnät
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.