30.12.2008/3478 HFD:2008:92

Läkemedel - Klassificering - Näringstillskott - Farmakologiska effekter - Livsmedel med verkningar för hälsan.

Ett näringstillskott, som innehöll växtstanoler och - steroler som minskar en förhöjd kolesterolhalt i blodet, kunde inte på grund av sitt användningsändamål eller sin effekt och inte heller på grunder som var förknippade med marknadsföringen av näringstillskottet definieras som ett läkemedel. Näringstillskottet skulle därför inte klassificeras som läkemedel.

Läkemedelslagen 3 och 6 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel artikel 1.2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.