23.12.2008/3444 HFD:2008:91

Utlänningsärende - Somalia - Puntland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning

En somalisk medborgare, som på grund av familjeband vid 10 års ålder hade fått uppehållstillstånd i Finland, hade ständigt gjort sig skyldig till brottslig verksamhet, som delvis hade riktat sig mot utomstående. Då han dock enligt vad han hade berättat var från Mogadishu och aldrig hade bott i Puntland, dit han enligt Utlänningsverkets beslut skulle utvisas, och då hans mor och syskon bodde i Finland och hans möjligheter att få hjälp av sin klan inte ansågs tillräckliga för att hans grundläggande behov skulle tillgodoses, beslöt högsta förvaltningsdomstolen att även med hänsyn till artikel 8 i Europeiska människorättskonventionen upphäva förvaltningsdomstolens och Utlänningsverkets beslut och avslå polisinrättningens framställning om utvisning.
Omröstning 3-2.

Utlänningslagen 146 §, 147 §, 149 § 1 mom. och 150 § 1 och 2 mom.
Europeiska människorättskonventionen artiklarna 3 och 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.