23.12.2008/3443 HFD:2008:90

Utlänningsärende - Somalia - Somaliland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning

En somalisk medborgare, som var från Somaliland i Somalia och som vid 10 eller 12 års ålder på grund av familjband hade fått uppehållstillstånd i Finland, hade i Finland fortlöpande gjort sig skyldig till brott. Med hänsyn till denna brottsliga verksamhet, som huvudsakligen hade riktat sig mot utomstående, den grund på vilken personen i fråga hade kommit till Finland, avsaknaden av betydande band till Finland, det lugna läget i Somaliland samt personens band till Somaliland och den omständigheten att han hörde till den klan som var i majoritet där, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att personen i fråga kunde utvisas till Somaliland i norra Somalia och meddelas inreseförbud tills vidare.

Utlänningslagen 146 §, 147 §, 149 § 1 mom. och 150 § 1 och 2 mom.
Europeiska människorättskonventionen artikel 3 och 8.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.