12.12.2008/3223 HFD:2008:88

Utlänning - Flykting - Upphörande av flyktingstatus - Förändrade förhållanden - Land där flyktingen är medborgare

En persons flyktingstatus kunde bestämmas att upphöra med anledning av sådana förändrade förhållanden som avses i 107 § 5 punkten i utlänningslagen, när flyktingens behov av individuellt skydd hade prövats mot de betydande samhälleliga förändringar som hade skett i det land där flyktingen var medborgare och förändringarna bedömdes vara stabila.

Utlänningslagen 107 § 5 punkten
Konvention angående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/1968) artikel 1 stycke C punkt 5.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.