9.12.2008/3167 HFD:2008:86

Förköpsförfarande - Förvaltningslag - Part - Hörande - Hörande av fastighetsköpare - Privaträttsligt avtalsförhållande - Kommun

Frågan om hörande av säljare och köpare innan ett beslut fattas om nyttjande av förköpsrätt hade reglerats på ett uttömmande sätt genom bestämmelserna om förköp, varför bestämmelserna i 34 § i förvaltningslagen om hörande av part inte blev tillämpliga i ett ärende som gällde förköp.

Förköpslagen 2 § 1 mom., 8 §, 9 § (471/2005) 1 mom., 10 §, 22 § och 23 § 1 mom.
Köpvittnesförordningen 6 § och 7 § 1 mom.
Jordabalken 12 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten
Förvaltningslagen 34 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.