1.12.2008/3063 HFD:2008:85

Utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Särskild utgift - Intressebevakningsarvode

Arvode för intressebevakning ansågs vara en sådan särskilt utgift förorsakad av en utkomststödsklients särskilda behov och förhållanden som skulle beaktas vid bedömningen av hans rätt till kompletterande utkomstöd.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 c § 1 mom. 3 punkten och 2 mom.
Lagen om förmyndarverksamhet 44 § 2 och 3 mom.
Justitieministeriets föreskrift om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakarare (3927/33/2001 OM) 2 och 3 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.