19.11.2008/2889 HFD:2008:83

Jäv - Förvaltningsrättsdomare - Kommundirektör - Make - Ärende som gäller service till följd av handikapp

Maken till en förvaltningsrättsdomare hade i egenskap av kommundirektör deltagit i ett sammanträde i social- och hälsovårdsnämnden, där man bland annat hade behandlat frågan om att med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp ersätta kostnaderna för renovering av köket hos den svårt handikappade X. Förvaltningsrättsdomaren var jävig att i förvaltningsdomstolen delta i handläggningen av besvär som gällde ombyggnaden av X:s bostad.

Förvaltningsprocesslagen 76 §
Rättegångsbalken 13 kap. 7 § 1 mom. och 3 § 1 mom. 1 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.