14.11.2008/2854 HFD:2008:82

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Tillfällig familjevård - Fullt uppehälle - Partiellt uppehälle - Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Allmänt intresse

Tillfällig familjevård som beviljades ett utvecklingsstört barn och som gavs för ett dygn åt gången ansågs utgöra sådant uppehälle för den utvecklingsstörda för vilket en avgift fick tas ut och inte partiellt uppehälle som skulle ordnas avgiftsfritt.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 4 § 1 punkten och 6 b §
Förvaltningsprocesslagen 63 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.