10.11.2008/2808 HFD:2008:81

Kommunalärende - Fastighetsförsäljning - Europeiska unionens bestämmelse om statligt stöd

Stadsfullmäktige i K stad hade beslutat anta A:s köpeanbud på ett outbrutet område och byggnaderna på området. Köpeanbudet motsvarade det pris som K stad hade uppgivit. A:s anbud hade följts av två andra, högre köpeanbud. Ändringssökandena, som hade gjort det andra köpeanbudet, hade i sina besvär till förvaltningsdomstolen anfört bland annat att K stad grundlöst hade understött näringsverksamhet genom att sälja fastigheten och byggnaderna för en köpeskilling som understeg marknadspriset. Besvären krävde ett avgörande av frågan om försäljningen av markområdet hade inneburit att staden hade givit ett sådant stöd av allmänna medel som avses i artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Eftersom förvaltningsdomstolen inte till denna del hade givit något avgörande med anledning av besvären, skulle dess beslut upphävas och ärendet återförvisas till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Kommunallagen 90 §
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artikel 87.1 och artikel 88.3
Kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 och 1998/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.