30.10.2008/2725 HFD:2008:79

Anmälan om verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakningar - Behov av miljötillstånd - Bergsbrytning - Stenkrossning

Miljöskyddsinspektören hade godkänt en anmälan som en verksamhetsutövare enligt 60 § i miljöskyddslagen hade gjort om bergssprängning, -brytning och -krossning som tillfälligt förorsakade buller och skakningar. Enligt miljöskyddsinspektörens beslut var det fråga om tillfällig verksamhet som inte pågick 50 dagar om året.

Verksamhetsutövaren hade beviljats tillstånd att under 10 års tid bryta 670 000 kubikmeter. Tillståndsbeslutet hade vunnit laga kraft.

En verksamhet som i princip förutsatte tillstånd kunde inte inledas med ett anmälningsförfarande och ett sådant förfarande kunde inte heller tillämpas på åtgärder som enligt tillgängliga förhandsuppgifter innebar långvarig, återkommande verksamhet. Med hänsyn till de uppgifter om verksamhetens omfattning och art som man kunde få ur handlingarna, var det fråga om bergsbrytning och stenkrossning som verksamhetsutövaren hade för avsikt att fortsätta enligt täktplanen. Det var således inte fråga om sådan tillfällig verksamhet som avses i 60 § i miljöskyddslagen, utan om verksamhet som förutsatte miljötillstånd. Följaktligen saknades det förutsättningar att behandla saken som ett anmälningsärende.

Miljöskyddslagen 28 § 1 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten samt 60 §
Miljöskydsdförordningen 1 § 1 mom. 7 c och 7 e punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.