27.10.2008/2671 HFD:2008:78

Statstjänsteman - Hur villkoren i ett tjänsteförhållande bestäms - Behörig myndighet - Förvaltningsprocess eller arbetsdomstol

En statstjänsteman hade begärt att hans arbetsgivare som löneförmån för arbete under ordinarie arbetstid skulle ersätta honom för ett antal timmar som han hade arbetat inom ramen för ett system med flexibel arbetstid. Enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal bestämde ämbetsverken om den närmare utformningen av sina system med flexibel arbetstid. När tjänstemannens löneförmånsyrkande inte var ett yrkande som kunde avgöras genom tolkning av tjänstekollektivavtalet skulle det handläggas och avgöras i förvaltningsprocessuell ordning.

Statstjänstemannalagen 52 § 1 mom.
Lagen om arbetsdomstolen 1 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.