17.10.2008/2603 HFD:2008:76

Detaljplan - Ändring till kvartersområde för fristående småhus - Buller - Riktvärde - Planbestämmelse om bullerbekämpning - Innehållskrav - Trivsel - Bygglov

En tomt på en trafikleds bullerområde som var reserverad för ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL-2) hade genom en ändring av detaljplanen reserverats för ett kvartersområde för småhus (AO). I planen hade tagits in en detaljplanbestämmelse som förutsatte att bullerbekämpningsarrangemangen för de enskilda tomterna utreddes under bygglovsförfarandet och att de genomfördes innan byggnaderna togs i bruk. Enligt en bullermodellering som gjorts av en sakkunnig kunde man med sådana arrangemang som avsågs i planbestämmelsen uppnå en tillräckligt låg bullernivå för gårdsplan. Detaljplanen där ovan nämnda detaljplanbestämmelse ingick uppfyllde det krav som innehållet i en detaljplan enligt 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen ska uppfylla i fråga om trivsel (omröstn. 3-2).

Markanvändnings- och bygglagen 9 och 54 §
SrB om riktvärden för bullernivå (993/1992)
Se även HFD 2004:64

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.