15.10.2008/2565 HFD:2008:75

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan - Besvärsförbud - Områdes huvudsakliga markanvändning - Område för centrumfunktioner - Kvartersområde för flervåningsbostadshus

Stadsfullmäktige hade antagit en detaljplaneändring, som innebar att en del av ett område som enligt en generalplan med rättsverkningar var ett kvartersområde för centrumfunktioner anvisades att användas för ett kvartersområde för flervåningsbostadshus (AK) och ett kvartersområde för fristående småhus (AO). Förvaltningsdomstolen hade förkastat ett bolags besvär över stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen gjorde i högsta förvaltningsdomstolen en invändning om att besvären över förvaltningsdomstolens beslut borde avvisas utan prövning med stöd av 188 § 5 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Med beteckningen C hade i generalplanen anvisats områden där de huvudsakliga funktionerna var bland annat service och administration, boende som är lämpligt i centrumområdet samt med dessa funktioner förknippad trafik och rekreation. Av generalplanen framgick inte närmare var dessa funktioner var avsedda att förläggas och följaktligen hade något beslut inte fattats om var de bostäder skulle placeras som var avsedda att byggas på det område som reserverats för centrumfunktioner. Bolagets besvär över förvaltningsdomstolens beslut gällde följaktligen inte ens delvis en sådan omständighet som hade avgjorts i generalplanen. Av denna anledning och med hänsyn till att begränsningen av besvärsrätten skulle tolkas snävt, förkastade högsta förvaltningsdomstolen stadsstyrelsens invändning.

Markanvändnings- och bygglagen 188 § 5 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.