30.4.2008/989 HFD:2008:32

Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Rättelseförfarande - Rättelse - Jäv - Tjänsteman

Eftersom rättelseförfarandet enligt 48 § i lagen om förskottsuppbörd, som hör till området för förvaltningsförfarande, uttryckligen har föreskrivits att ske så, att den myndighet som har fattat beslutet själv tar ställning till rättelseyrkandet, kunde den tjänsteman som hade haft hand om beredningen av ett beslut om debitering av förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift inte enbart med anledning av sin ställning, som berodde på karaktären hos förfarandet med rättelseyrkande, med stöd av 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen anses jävig att behandla ett rättelseyrkande som hade framställts över beslutet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.