30.4.2008/965 HFD:2008:31

Beskattning av personlig inkomst - Inkomst från Finland - Arbete som utförs i Finland - Periodisering av personlig inkomst - Skatteår för löneinkomst - Nettolön - Betalning av kvarskatt

Ett företag i Förenta staterna hade sänt en arbetstagare till Finland för arbete där under tiden 24.2.2001 - 14.6.2002 och kommit överens med honom om ett nettolöneförfarande, som innebar att företaget till honom för arbetet i Finland betalade samma nettolön som arbetstagaren hade fått om han hade arbetat i Förenta staterna. Vid utbetalningar till arbetstagaren hade företaget åren 2001 och 2002 innehållit skatter och avgifter, men dessa hade inte inbetalts till de finska skattemyndigheterna. Arbetstagaren var inte heller föremål för förskottsuppbörd i Finland. Däremot hade företaget åren 2003 och 2004 till de finska skattemyndigheterna betalt de kvarskatter som arbetstagaren hade påförts på basis av inkomster som han hade deklarerat för 2001 och 2002.

De kvarskatter som företaget hade betalt för sin arbetstagares räkning betraktades som löneinkomst för denne till den del som betalningarna översteg de belopp som innehållits av löner som företaget betalt till arbetstagaren för arbete i Finland åren 2001 och 2002. Löneinkomsten var enligt 10 § 4 punkten i inkomstskattelagen skattepliktig inkomst i Finland och kunde beskattas i Finland enligt artikel 15 i avtalet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Den förmån som uppstått genom betalningen av kvarskatterna betraktades som inkomst för det skatteår under vilket förmånen hade intjänats, det vill säga som skattepliktig inkomst för skatteåren 2001 och 2002.
Skatteåren 2001 och 2002.

Inkomstskattelagen 10 § 4 mom. och 110 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.