30.4.2008/964 HFD:2008:30

Kommunalärende - Kommunal tjänsteinnehavare - Ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

En samkommun hade på uppsägningsgrunder som hänförde sig till ekonomiska orsaker och produktionsorsaker beslutat ombilda en lektors tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid genast när uppsägningstiden gått ut, eller 1.8.2006. Samkommunen hade senast 12.6.2006 haft kännedom om att tjänsteinnehavaren åtminstone under läsåret 2006 - 2007 i samkommunens tjänst skulle komma att ha uppgifter i en omfattning som motsvarade arbetstiden i ett tjänsteförhållande på heltid. Eftersom det åtminstone inte när uppsägningstiden gick ut hade funnits förutsättningar för uppsägning av tjänsteförhållande enligt 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, borde samkommunen senast då ha återtagit sitt beslut om ombildning av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid.
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 21 och 37 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.