29.4.2008/962 HFD:2008:28

Barnskydd - Ersättning av kostnader - Tvist mellan kommuner - Ränta - Utkomststöd

I en tvist mellan två kommuner om ersättning av barnskyddskostnader avslogs den ena kommunens yrkande om att få ränta på sin fordran. Någon skyldighet att betala dröjsmålsränta kunde inte härledas ur räntelagen eller de speciallagar som reglerade barnskyddskostnader och någon princip om skyldighet att betala ränta hade inte heller utformats i den rättspraxis som gällde betalningstvister mellan kommunerna. Kommunens yrkande om att få ersättning för de kostnader som kommunen hade haft för utkomststöd avslogs också med hänvisning till att det saknade grund. Omröstning om räntan 4-1.

Räntelagen 1 § 2 mom.
Barnskyddslagen (683/1983) 45 § (139/1990)
Socialvårdslagen 42 §
Lagen om utkomststöd 14 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.