25.4.2008/929 HFD:2008:27

Kommunalärende - Grundläggande utbildning - Elevupptagningsområde - Överklagbarhet - Beredning - Principbeslut

En bildningsnämnd hade fattat beslut om att indela hela kommunen i elevupptagningsområden för den grundläggande utbildningen. Med stöd av beslutet och efter en totalbedömning av elevmängderna hade bildningsdirektören sedan fattat individuella intagningsbeslut om de enskilda eleverna. Lagligheten av nämndens beslut och dess innebörd hade för varje enskild elev kunnat underställas prövning genom överklagande av bildningsdirektörens beslut med anlitande av förvaltningsbesvär. Beslutet om elevupptagningsområdena, som närmast skulle betraktas som ett principbeslut, innebar inte något sådant avgörande som med hänsyn till 91 § i kommunallagen kunde göras till föremål för rättelseyrkande eller besvär.

Lagen om grundläggande utbildning 6 § 2 mom. och 42 § 2-5 mom.
Kommunallagen 91 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.