22.4.2008/882 HFD:2008:25

Grundlagens prioritet - Uppenbar strid med grundlagen - Grundläggande rättighet - Besvärsförbud - Statstjänsteman - Överföring av tjänst - Samtycke - Rättsskydd - Effektivt rättsmedel - Extraordinärt ändringssökande - Besvär

En tjänst som en tjänsteman hade varit innehavare av hade överförts till en annan enhet vid samma ämbetsverk. Beslutet hade fattats utan ett sådant samtycke av tjänstemannen som avses i 5 § 1 mom. i statstjänstemannalagen. Enligt 58 § i denna lag fick beslutet om överföringen av tjänsten inte överklagas genom besvär. Att söka ändring med extraordinära rättsmedel, genom vilka ett förvaltningsbeslut kan upphävas endast under de förutsättningar om vilka bestäms i 11 kap. i förvaltningsprocesslagen, kunde inte under de förhållanden som framgick av beslutet anses vara ett tillräckligt effektivt rättsskyddsmedel. Eftersom tillämpningen av bestämmelsen om besvärsförbud i 58 § i statstjänstemannalagen skulle ha avskurit tjänstemannen från den rätt att söka ändring genom ordinarie rättsmedel som garanteras i 21 § i grundlagen, hade tillämpningen av nämnda bestämmelse stått i uppenbar strid med grundlagen på det sätt som avses i 106 § i grundlagen. Bestämmelsen skulle därför i detta enskilda fall inte tillämpas.

Finlands grundlag 21 § 1 mom., 22 § och 106 §
Statstjänstemannalagen 5 § 1 mom. och 58 §
Omröstning 4-1 om tillämpningen av 106 § i grundlagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.