3.4.2008/670 HFD:2008:21

Utlänning - Internationellt skydd - Uteslutningsklausulen - Grovt icke-politiskt brott - Personligt ansvar - Grundad anledning till misstanke - Bevisvärdering

Utlänningsverket konstaterade att en afgansk medborgare var i behov av internationellt skydd. Vid bedömningen av om A:s ansökan om uppehållstillstånd med stöd av den s.k. uteslutningsklausulen skulle avslås med hänvisning till att A av grundad anledning misstänktes ha gjort sig skyldig till ett grovt icke-politiskt brott i sitt hemland samt A:s personliga ansvar för sina gärningar, skulle hänsyn tas till att uteslutningsklausulen ska tolkas snävt samt till flyktningrättsliga och straffrättsliga principer. I enlighet härmed ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns grundad anledning att misstänka att A i sitt hemland hade gjort sig skyldig till ett grovt icke-politiskt brott, när han hade angivit tidigare wahdatkommendörer genom att uppge deras namn för talibanregimen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.