31.3.2008/624 HFD:2008:20

Besvärsrätt - Fångvård - Mathållning - Fastetidsföda - Ortodox - Grundläggande rättigheter - Religionsfrihet - Jämställdhet

En fånge som av fängelsets biträdande direktör inte hade beviljats föda som skulle ha motsvarat den ortodoxa religionens fastetidsföda, hade inte rätt att söka ändring i nämnda beslut.

Fängelselag 7 kap. 5 §, 7 och 8 § samt 20 kap. 9 § 1 mom.
Finlands grundlag 6 § 1 och 2 mom., 11 § och 21 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.