19.3.2008/548 HFD:2008:19

Barnskydd - Förlängning av brådskande placering - Beslut som får överklagas

Förvaltningsdomstolen hade med stöd av 39 § 4 mom. i barnskyddslagen på ansökan av en socialarbetare förlängt ett barns brådskande placering. Enligt den anvisning om sökande av ändring som hade fogats till beslutet fick ändring inte sökas i beslutet enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet fick överklagas genom besvär och prövade besvären. Besvären avslogs.

Barnskyddslagen (417/2007) 38 och 39 § samt 92 § 2 mom.
Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.