7.3.2008/440 HFD:2008:16

Miljöskyddslagen - Hästhållning - Behov av tillstånd - Annan än tillståndspliktig verksamhet - Meddelande av enskild föreskrift - Förvaltningstvång - Tjänsteinnehavare - Kommunal miljöskyddsmyndighet - Behörighet

En hälsoskyddschef hade med tjänsteinnehavarbeslut meddelat en föreskrift som avses i 85 § i miljöskyddslagen. Föreskriften upptog fem punkter och gällde hästhållning. Det var fråga om två hästar. Med beslutet hade inte förenats något sådant vite eller sådant hot om tvångsutförande eller avbrytande som avses i 88 § 1 mom. i miljöskyddslagen. Den föreskrift som hälsoskyddschefen med stöd av 85 § i miljöskyddslagen hade meddelat för förhindrande av förorening innebar inte utövning av förvaltningstvång, utan att en enskild föreskrift meddelades i en situation där verksamheten inte enligt miljöskyddslagen eller miljöskyddsförordningen var beroende av tillstånd eller anmälan, men där det dock för förhindrande av sådan förorening som avses i miljöskyddslagen var nödvändigt att meddela en föreskrift. Eftersom beslutet inte innebar utövning av förvaltningstvång, hade tjänsteinnehavaren behörighet att meddela en sådan föreskrift som avses i 85 § i miljöskyddslagen.

Miljöskyddslagen 21 § 1 och 2 mom., 84 § 1 mom., 85 § och 88 § 2 mom.
Lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 7 §

Se även HFD 7.3.2008 liggare 441.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.