29.2.2008/356 HFD:2008:14

Markanvändning och byggande - Generalplan - Detaljplan - Oskälighet - Totalbedömning - Trafikled - Gatuförbindelse

Kommunfullmäktige hade godkänt en delgeneralplan, där ett gatuområde kom att dela en tomt i två delar. Tomten ägdes av ett bolag. På det område av tomten som enligt planen skulle vara gatuområde fanns en år 1990 uppförd affärsbyggnad med en våningsyta om 3 519 kvadratmeter. De krav som gällde innehållet i generalplan, även skälighetskravet, skulle bedömas utgående från hur noggrant områdesanvändningen reglerades i planen. Det gällde att ta ställning till om den detaljplan som skulle följa på generalplanen och utgå från den skulle komma att medföra oskälig skada för bolaget som markägare, när hänsyn togs till planens sammantagna verkningar av olika slag. Tomten var belägen på ett område som i generalplanen var anvisad som område för centrumfunktioner och där man enligt planbeskrivningen hade för avsikt att öka byggtätheten. Det var möjligt att med generalplanen som grund utarbeta en detaljplan som trots gatuområdet i generalplanen dock vid en helhetsbedömning uppfyllde innehållskraven i 54 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 9 §, 39 § 2, 3 och 4 mom., 42 § 1 och 3 mom. samt 54 §.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.