28.2.2008/337 HFD:2008:12

Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplan - Bestämmelse i detaljplan - Anvisning om byggsätt - Förutsättningar för bygglov

Ett kvartersområde för fristående småhus (AO) hade i en detaljplan försetts med detaljplanebestämmelsen "rto-2", som innebar att anvisningen om byggsättet för området absolut skulle iakttas. Kommunfullmäktige hade dock inte godkänt byggsättsanvisningen i samband med att detaljplanen godkändes. Trots ordalydelsen i nämnda bestämmelse i detaljplanen var anvisningen om byggsättet följaktligen inte en del av detaljplanen, som hade fått de rättsverkningar om vilka bestäms i 58 § 1 mom. i markanvändnings- och byggplanen. Anvisningen hade inte omedelbart någon juridisk betydelse vid bedömningen av huruvida det planerade bygget motsvarade den gällande detaljplanen på det sätt som förutsätts i 135 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 58 § 1 mom. och 135 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.