21.2.2008/298 HFD:2008:11

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av teletjänst - Skattegrund - Vederlag - Pre paid -abonnemang - Påfyllningskort

A Ab, som bedrev försäljning av teletjänster, sålde dessa tjänster genom återförsäljare så, att bolaget till återförsäljarna överlät Pre paid -abonnemang och med dem kompatibla påfyllningskort. Pre paid -abonnemanget omfattade ett SIM-kort samt i förväg betald ringtid motsvarande ett visst belopp. Den som köpte teletjänsten tillställdes ingen räkning och fakturerades inte på några separata kopplings- eller månadsavgifter. Om köparen önskade mera ringtid, kunde han köpa påfyllningskort.

Pre paid -abonnemangen och påfyllningskorten som bolaget sålde till sina återförsäljare innebar möjlighet att använda teletjänster. När bolaget till sina återförsäljare för vidareöverlåtelse till konsumenter av teletjänster sålde dessa Pre paid -abonnemang och påfyllningskort, som var avsedda för inköp av teletjänster, var det inte fråga om skattefri försäljning av ett betalningsmedel, det vill säga om försäljning av finansiella tjänster, utan om skattepliktig försäljning av teletjänster mot förskottsbetalning. Därför skulle A Ab betala mervärdesskatt för sin försäljning till återförsäljaren, både för försäljningen av Pre paid -abonnemangen och försäljningen av påfyllningskorten. Mervärdesskatten för överlåtelsen av SIM-kortet skulle betalas utgående från att kortet var en del av Pre paid -abonnemanget. Skattegrunden för mervärdesskatten på försäljningen av Pre paid -abonnemangen, de SIM-kort som ingick i abonnemangen samt påfyllningskorten var det vederlag som A Ab fick av återförsäljaren, utan skattens andel.

Förhandsavgörande för 15.11.2006 - 31.12.2007.

Mervärdesskatt 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 17 §, 18 och 41 §, 42 § 1 mom. och 73 §.
Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 11, stycket A.1.a samt artikel 13, stycket B.d.3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.