20.2.2008/278 HFD:2008:10

Gruvlagen - Inmutning - Ett inmutningsområdes storlek - Fog för inmutningsansökan - Förmodad förekomst av gruvmineral - Utredning som skall biläggas ansökan - Naturskyddsobjekt

En sökande hade med en enda ansökningsskrift ansökt om inmutning av 18 olika områden på vilka sökanden ville leta uran och torium. Områdena, som låg invid varandra, bildade en helhet omfattande över 15 kvadratkilometer.

Enligt 5 § 1 mom. i gruvlagen får ett inmutningsområde inte omfatta mera än en kvadratkilometer. Det är dock möjligt att med en enda ansökningsskrift ansöka om flera än en inmutning, och antalet områden som en enda sökande kan ansöka om att få inmutade åt sig begränsas inte av några bestämmelser i gruvlagen. Trots detta gäller det att separat för varje område bedöma om det enligt 8 § 1 mom. 4 punkten i gruvlagen finns fog för ansökan och om det eventuellt finns sådana hinder för inmutningen som avses i lagens 6 §, samt att kontrollera att verksamheten inte strider mot skyddet av sådana objekt till vilka hänvisas i 71 § 2 mom. i gruvlagen och som har preciserats med angivande av området för skyddsobjektet.

(Omrösning 4-1 om betydelsen av bestämmelsen om ett inmutningsområdes areal)

Gruvlagen 5 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 71 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.