8.2.2008/181 HFD:2008:8

Kyrkligt ärende - Val av kyrkoherde - Valbarhet - Kvinnliga präster - Övertygelse - Jämlikhet

Behörig att uppföras på valförslag för en kyrkoherdetjänst är enligt kyrkoordningen inte en sådan sökande som uppenbart saknar förutsättningar för tjänstens skötsel.
En sökande av en kyrkoherdetjänst, som hade meddelat att han inte förrättar gudstjänst tillsammans med en kvinnlig präst, var inte behörig att uppföras på valförslag.

Finlands grundlag 6 § 2 mom.
Kyrkolagen 5 kap. 1 § 1 mom., 8 kap. 1 §
Kyrkoordningen 5 kap. 1 § 1 mom., 6 kap. 18 och 22 §, 24 § 1 mom. och 34 §.
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 2 § 1 mom. 1 punkten samt 4, 6 och 7 §
Förvaltningsprocesslagen 74 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.