5.2.2008/163 HFD:2008:7

Domännamn - Återkallande av domännamn - Uppenbar avsikt att överlåta vidare - Lagring - Antal - Allmänt ord - Användning - Samarbetsplattform

Ett bolag som hade låtit registera ett med hänsyn till bolagets storlek stort antal domännamn, vilka bestod av allmänt använda ord, ansågs inte ha skaffat domännamnen i uppenbar avsikt att överlåta dem vidare. Utredningen om bolagets verksamhet och affärsplan gav inte orsak att anse att bolagets domännamn skulle ha saknat anknytning till företagets rörelse eller att bolaget inte skulle ha haft resurser att tillhandahålla tjänster på domännamnen. Att använda domännamn genom webbadresser på nivå tre var sådan användning av domännamn som avses i lagen om domännamn. Den samarbetsplattform som bolaget tillhandahöll kunde inte jämställas med överlåtelse av domännamn. Förutsättningar att återkalla domännamn fanns inte enligt 12 § 1 mom. 9 punkten i lagen om domännamn.

Lagen om domännamn 12 § 1 mom. 9 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.