5.2.2008/161 HFD:2008:6

Skattepliktig inkomst - Dividendinkomst - Serier av aktier som hör till olika aktieslag - Bolagsordning

Sökandena hade för avsikt att grunda ett aktiebolag som bedrev läkarverksamhet. Läkarna tecknade aktierna i bolaget antingen direkt eller genom ett holdingbolag som de ägde. Aktierna i bolaget som var under bildande fördelade sig på olika serier av aktier så, att det fanns en serie stamaktier och flera serier mottagningsaktier. För varje läkare som kom med i verksamheten fanns en egen serie mottagningsaktier. Enligt en bestämmelse i bolagsordningen var varje mottagnings- eller stamaktieseries rätt till bolagets tillgångar beroende av det sammanlagda beloppet av resultatet och tidigare års icke utdelade resultat från den verksamhet som aktieserien representerade. Stamaktieseriens verksamhetsresultat beräknades på förvaltningsfunktionerna och varje mottagningsaktieseries verksamhetsresultat på mottagningsverksamheten i fråga. Enligt bolagsordningen skulle bolagets redovisning ordnas så, att verksamhetsresultatet kunde beräknas särskilt för varje mottagningsverksamhet. Eftersom dividenden baserade sig på en bestämmelse i bolagsordningen och aktieägarna inte hade någon prövningsrätt när det gällde dividendutdelningens fördelning mellan olika aktieserier, ansågs den dividend som bolaget delade ut med hänsyn till den nu gällande lagstiftningen vara skattepliktig dividendinkomst, som beroende på mottagaren av dividenden beskattas så som bestäms i inkomstskattelagen och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2007-2008. Omröstning 3-1-1.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 § 1 mom. 2 punkten och 6 a §
Inkomstskattelagen 33 b §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.