5.2.2008/158 HFD:2008:5

Medborgarskapsärende - Identitet - Outredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Boendetidens början

Efter att A år 1990 hade antecknats i befolkningsdatasystemet under den identitet som han uppgivit, hade han med uppgivande av ett annat namn och en annan födelsetid år 1992 sökt asyl i Sverige. Denna ansökan hade A återtagit och återvänt till Finland år 1993. Med hänsyn till bestämmelserna i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen kunde A:s identitet anses vara tillförlitligt utredd 28.1.2005, när Utlänningsverket fattade sitt beslut. Bestämmelsen i 15 § 2 mom. i medborgarskapslagen om boendetidens början blir inte tillämplig, eftersom identiteten inte har behövt utredas, utan anses utredd enbart på den grunden att villkoren i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen har uppfyllts.

Medborgarskapslagen (359/2003) 6 § 3 mom., 13 § 1 mom., 15 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.