30.1.2008/123 HFD:2008:4

Offentligrättsligt barnskydd - Verkställigheten i ett annat nordiskt land av ett beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet - Bryssel IIa- förordningen - Samarbete på privaträttens område inom Europeiska unionen

Högsta förvaltningsdomstolen hade beslutat begära förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om tillämpningen av den s.k Bryssel IIa -förordningen (Rådets förordning (EG) Nr 2201/2003) när det gällde verkställigheten i Finland av ett beslut som en svensk myndighet hade givit om omhändertagande av ett barn. Efter att högsta förvaltningsdomstolen hade mottagit Europeiska gemenskapernas domstols dom överförde högsta förvaltningsdomstolen ärendet till behörig tingsrätten för avgörande, eftersom till följd av nämnda EU-förordning lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/1970) inte kunde tillämpas i ärendet.

Europeiska gemenskapernas domstols dom 27.11.2007 i målet C-435/06

Lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (1153/2004) 2 §

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.