24.1.2008/62 HFD:2008:2

Markanvändning och byggande - Undantag - Kompetens - Kommun - Regional miljöcentral

I ett byggprojekt var det fråga om att få göra avsteg från en bestämmelse i en byggplan, som var i kraft som detaljplan. Bestämmelsen gällde antalet bostäder i ett kvartersområde för småhus (AP). Eftersom kvartersområdets detaljplanenliga byggrätt inte överskreds genom projektet, hörde det till kommunens kompetens att bevilja undantag.

Markanvändnings- och bygglagen 171 § 1 mom. och 171 § 2 mom. 2 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.