Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2007

Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

22.2.2007/385 HFD:2007:15
Medborgarskapsärende - Ny utredning - Fråga om att uppfylla de allmänna förutsättningarna för medborgarskap - Tillräcklig frist för komplettering - Myndighets felaktiga tillvägagångssätt - Överklagbarheten av förvaltningsdomstolens beslut - Återförvisningsbeslut
22.2.2007/384 HFD:2007:14
Medborgarskapsärende - Återförvisningsbeslut - Ny utredning - Fråga om att uppfylla de allmänna förutsättningarna för medborgarskap - Tillräcklig frist för komplettering - Myndighets felaktiga tillvägagångssätt
22.2.2007/383 HFD:2007:13
Medborgarskapsärende - Ny utredning - Fråga om att uppfylla allmänna medborgarskapsvillkor - Tidpunkt när språkkunskapsvillkoret visats vara uppfyllt - Överklagbarheten av förvaltningsdomstolens beslut - Återförvisningsbeslut
14.2.2007/294 HFD:2007:12
Utkomststöd - Disponibla inkomster - Förhöjd ersättning för uppehälle
12.2.2007/285 HFD:2007:11
Källskatt - Kommanditbolag som bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet - Placering i fastigheter - Begränsad skattskyldig bolagsmans andel av bolagets inkomst
12.2.2007/284 HFD:2007:10
Källskatt - Kommanditbolag som bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet - Placering i fastigheter - Begränsad skattskyldig bolagsmans andel av bolagets inkomst
8.2.2007/272 HFD:2007:9
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 95/46/EG - Skydd för personuppgifter - Journalistiskt ändamål - En medlemsstats prövningsmarginal - Skydd för privatliv - Beskattningsuppgifter - Yttrandefrihet - Offentlighetsprincipen - Tryckt publikation - SMS-tjänst (textmeddelanden)
2.2.2007/214 HFD:2007:8
Medborgarskapsärende - Boendetid - Arbetskommendering
1.2.2007/197 HFD:2007:7
Inkomstskatt - Bassamfund - Överlåtelsevinst - Fysisk person - Dödsbo
26.1.2007/172 HFD:2007:6
Utlänningsärende - Tillfälligt uppehållstillstånd - Särskilt skäl - Morförälder - Att idka familjeliv
25.1.2007/149 HFD:2007:5
Skoltransport - Närskola - För fritidsbruk uppförd byggnad belägen på ett område som i detaljplanen anvisats för ett kvartersområde med fritidsbostäder (RA)
22.1.2007/133 HFD:2007:4
Kommunalärende - Stadsstyrelse - Jämbördig behandling - Tomtköp - Förvaltningsrättskipning - Kommunalbesvär - Privaträttsligt anspråk
19.1.2007/85 HFD:2007:3
Husdjursskötsel - Hönshållning - Produktion av hönsägg - Husdjursstöd - Nationellt stöd - Produktionsbegränsning - Antalet djur - Antalet djurenheter - Stödsökande - Fysisk person - Juridisk person - Ägarstruktur - Bolagsform - Aktiebolag - Driftscentrum - Omständighet - Åtgärd
10.1.2007/8 HFD:2007:2
Vattenlagen - Förvaltningstvångsärende - Part - Hörande - Vite - Huvudförpliktelse - Förstärkande av fullgörelseskyldighet
8.1.2007/3 HFD:2007:1
Kommunalt ärende - Kommunindelning - Ett ministeriums behörighet - Kommunens utlåtande
Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.