Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2007

Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

29.10.2007/2743 HFD:2007:75
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Bostadsaktie - Köpeskilling - Andel av ett bostadsaktiebolags skulder - Kortfristig bolagsskuld - Äganderättens övergång
23.10.2007/2698 HFD:2007:74
Jakt - Jaktlagen - Besvärsrätt - Förenings besvärsrätt - Regional naturvårdsförening - Fridlyst djur - Varg - Undantag från fredningstiden för varg - Förutsättningar för beviljande av undantag - Habitatdirektivet - Besluts verkställighet
22.10.2007/2687 HFD:2007:73
Besvärsrätt - Allmän fördel - Körkortstillstånd - Trafiksäkerhet - Länsstyrelse - Polisinrättning
18.10.2007/2643 HFD:2007:72
Handlingsoffentlighet - Beskattningsuppgifter - Myndighets besvärsrätt - Skattestyrelsen - Elektronisk utlämning av uppgifter - Prövningsrätt - Personregister
16.10.2007/2629 HFD:2007:71
Återbrytande - Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan - Förvaltningsärende - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet - Avvisande utan prövning
11.10.2007/2580 HFD:2007:70
Kyrkligt ärende - Valförslag för kyrkoherdeval - Fortsatta besvär - Besvärsrätt
9.10.2007/2569 HFD:2007:69
Utkomststöd - Studerande - Invandrare - Gymnasiestudier - Studielån - Disponibla inkomster
5.10.2007/2526 HFD:2007:68
Ärende som gäller beskattning - Skatteförhöjning - Europeiska människorättskonventionens 6 artikel - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling
5.10.2007/2525 HFD:2007:67
Ärende som gäller beskattning - Skatteförhöjning - Europeiska människorättskonventionens 6 artikel - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling
4.10.2007/2506 HFD:2007:66
Bygglov - Behov av besvärstillstånd - Besvärstillstånd - Avvisande utan prövning - Besvärsrätt
4.10.2007/2505 HFD:2007:65
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Undantag från skatteplikt vid försäljning - Tidning - Nättidning - On-line-tidning - Fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen - Direktivs tolkningsverkan
1.10.2007/2438 HFD:2007:64
Handlings offentlighet - Myndighetshandling - Parts rätt att ta del av uppgifter - Teleavlyssning - Teleövervakning - Förundersökning - Myndighets besvärsrätt - Offentligt intresse - Centralkriminalpolisen
28.9.2007/2424 HFD:2007:63
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Negativt eget kapital - Omvandling av firma till aktiebolag - Privatuttag under den sista räkenskapsperioden - Räkenskapsperiodens vinst
27.9.2007/2400 HFD:2007:62
En minuthandelsaffärs öppettider - Söndag - Julafton - Undantagstillstånd av länsstyrelsen - Besvärsrätt - Affärsidkare - Facklig intresseorganisation
27.9.2007/2399 HFD:2007:61
Handlingsoffentlighet - Bouppteckning - Beskattningsuppgifter - Offentlighet - Sekretess - Utlämnande av uppgifter för bevakande av intressen och rättigheter - Behov att få uppgifter - Tillräcklig utredning - Trolovningsbarns talan
21.9.2007/2345 HFD:2007:60
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Mervärdesskatt - Skattepliktig inkomst av näringsverksamhet - Skattepliktig tjänst - Vederlag - Restaurangs portier - Arbetsförhållande - Ej frivilliga serviceavgifter - Hävdvunnen skattepraxis - Förändrade förhållanden
3.9.2007/2211 HFD:2007:59
Markanvändning och byggande - Generalplan - Reserveration för bostadsområde - Planbestämmelser - Särskild EG-bestämmelse om artskydd - Fladdermöss - Att värna naturvärden
29.8.2007/2160 HFD:2007:58
Markanvändning och byggande - Ärende som gäller undantag - Beslut efter anslag - Besvärsanvisning - Bristfällig besvärsanvisning - Elektronisk kommunikation - Avsaknad av kontaktuppgifter för elektronisk kommunikation - Besvärstid - Inverkan av felaktig besvärsanvisning
24.8.2007/2109 HFD:2007:57
Kommunal tjänsteinnehavare - Semester - Återkrav - Återbäring av obehörig vinst - Kvittning - Rättegångskostnader - Förvaltningstvist
24.8.2007/2108 HFD:2007:56
Mervärdesskatt - Avdragbar skatt - Allmän avdragsrätt - Kostnadsallokering - Överlåtelse av rörelse - Moderbolag i koncern
Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.