13.12.2007/3195 HFD:2007:87

Varumärke - Förväxlingsbarhet - Varors likhet - Förväxlingsrisk - Association - Varumärkesdirektivet

Det internationella varumärket ECHO var inte förväxlingsbart med det tidigare gemenskapsvarumärket ECHO. Bägge registreringarna gällde bland annat apparater för upptagning, som ingick i varumärkesklass 9, men av de förteckningar över varor som registreringarna avsåg framgick att apparaterna var avsedda att användas på olika områden, gemenskapsvarumärket för upptagning av ljud och det internationella märket för upptagning av data från strömmätare och andra sådana mätare.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att det inte bland allmänheten fanns någon sådan risk för förväxling som inbegrep risken för att varumärkena associerades med varandra.

Varumärkeslagen 6 § 1 mom. och 14 § 1 mom. 9 punkten
Varumärkesdirektivet artikel 4.1 punkt b

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.