7.12.2007/3123 HFD:2007:85

Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor  - Bevis på språkkunskaper - Utfärdare av examensintyg över språkexamina för statsförvaltningen

I 17 § i medborgarskapslagen bestäms hur de språkkunskaper kan visas som är ett villkor för medborgarskap. När medborgarskapslagen trädde i kraft, var situationen den att om språkkunskapen visades på annat sätt än med allmän språkexamen eller fullgjord lärokurs i modersmålet inom den grundläggande utbildningen, kunde språkexamensnämnden eller en medlem eller adjungerad medlem av nämnden utvärdera om språkkunskapsnivån motsvarade den nivå som förutsattes. Efter reformen av språklagstiftningen utförs denna utvärdering av språkexamensnämnden eller en examinator för språkexamina för statsförvaltningen. En person som hade ett intyg utfärdat av en examinator för språkexamina för statsförvaltningen över att personens språkkunskap motsvarade den språkkunskap som krävdes för medborgarskap, uppfyllde språkkunskapsvillkoret i 13 § 1 mom. 6 punkten i medborgarskapslagen.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 17 §
Lag om språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 11 § 2 mom. och 14 §
Statsrådets förordning om medborgarskap 7 § 2 mom.
Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.