4.12.2007/3084 HFD:2007:84

Generalplan - Inlösning - Objekt - Inlösningstillstånd - Statlig egendom - Särskild inlösningsgrund

En kommun kunde beviljas tillstånd att av Finska staten/Senatsfastigheter inlösa områden som enligt 99 § 3 mom. i markanvändnings- och byggplanen hade anvisats som trafikled, för bostadsbyggande och samhällsbyggande som anslöt sig till bostadsbyggande samt till en del anvisats som rekreationsområde.

Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 4 § 1 mom.
Markanvändnings- och bygglagen 99 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.